SKOK Kujawiak
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak
MENU
Akty prawne
Na sprzedaż
Kontakt
Upadłość SKOK Kujawiak

postanowienie
obwieszczenie
Wyrok WSA w sprawie ustanowienia przez KNF zarządcy komisarycznego w SKOK Kujawiak

pobierz komunikat
Komunikat

Informujemy, że od dnia 01.04.2016 r. oddziały Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak będą nieczynne.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 54 231-67-01.

Korespondencję prosimy kierować na adres:
SKOK Kujawiak
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
Komunikat

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak zwraca uwagę Klientom, posiadającym w Kasie pożyczki/kredyty, na konieczność regularnego sprawdzania wysokości swojego zadłużenia. Pozwoli to uniknąć sytuacji niedopłaty lub nadpłaty ponad wartość należną SKOK.
Komunikat w sprawie Kart Visa i e-skok

Komunikat
Zawieszenie działalności SKOK Kujawiak oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zawiesiła z dniem 8 stycznia 2016 r. działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Kujawiak we Włocławku (SKOK Kujawiak) oraz postanowiła wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.
Komunikat o zawieszeniu działalności
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego
Komunikat nr 20 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 8 stycznia 2016r.
KOMUNIKAT KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE USTANOWIENIA ZARZĄDCY KOMISARYCZNEGO W SKOK KUJAWIAK

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustanowienia Zarządcy Komisarycznego w SKOK Kujawiak z dniem 15 czerwca 2015 roku.
Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego.pdf
Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej ?ustawą o BFG?. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

Pełna treść informacji...
Nadzór KNF

Informujemy, iż od 27 października 2012r. SKOK podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
 

Copyright SKOK Kujawiak © 2004-2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Uwagi techniczne zgłaszaj do administratora.